Projekt literárněkulturního časopisu TAHY je od roku 2007 realizován na Katedře literární kultury a slavistiky (dříve Katedra historických věd) Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, a to hned od počátku ve spolupráci s nakladatelstvím Pavel Mervart. Základ časopisu proto tvoří oddíl STUDIE A RECENZE (ostatní části časopisu jsou koncipovány jako přílohy, tj. příloha literární, dokumentární), v němž standardně uveřejňujeme kolem pěti odborných článků literárněkulturního zaměření (dobově proměnlivé koncepty literárnosti, ale též teorie tvůrčího psaní a stati slavistické) a obvykle tři rozsáhlejší recenze zaměřené na kritickou reflexi literárněvědných publikací. Odborné zacílení periodika na mapování a analýzu dějin a současnosti zejména české literární kultury (ve středoevropském, respektive slavistickém kontextu) je patrné rovněž na příloze DOKUMENTY, v níž jsou vedle zajímavých příkladů z aktuálního domácího literárního a uměleckého života pravidelně publikovány rozhovory s předními českými literáty (Jáchym Topol, Miloš Urban, Jaroslav Rudiš, Miroslav Huptych, Petra Soukupová aj.).

 

Časopis úspěšně doplňuje samostatná ediční řada EDICE TAHŮ, v níž vycházejí odborné práce zahrnující autory ze širšího okruhu redakce (Petr Poslední, Ivo Říha, Antonín K. Kudláč, Jiří Studený, Šárka Bubíková aj.).

 

Na tvorbě TAHŮ se od začátku podílejí členové Katedry literární kultury a slavistiky pardubické Fakulty filozofické (Petr Poslední, Vladimír Novotný, Jiří Studený, Ivo Říha, Antonín Kudláč, Marta Pató aj.), redakce časopisu však rovněž systematicky vyhledává talentované studenty fakulty a poskytuje jim tak možnost zahájit vlastní publikační dráhu na odborném a literárním poli. TAHY trvale spolupracují s pardubickým Střediskem východočeských spisovatelů (Lubomír Macháček, Marcella Marboe, Jan Dvořák, Miloš Vodička, Lukáš Vavrečka aj.), a to prostřednictvím své LITERÁRNÍ PŘÍLOHY, kde ovšem lze nalézt rovněž nové, většinou dosud nepublikované texty dalších českých literárních tvůrců.

 

ISSN: 1802-8195

Kontakt na redakci Tahů: Jiri.Studeny@upce.cz

Web: https://casopis-tahy.webnode.cz/