Pokyny pro autory

 

Požadovaná norma pro psaní odborných příspěvků v časopise TAHY:

Písmo Times New Roman, velikost 12; bez jakéhokoliv formátování.

Citační odkaz v poznámce pod čarou, resp. v bibliografii:

 

POSLEDNÍ, P.: Spisovatelé jako čtenáři. CZ Books, Praha 2006, s. 2527.

NOVOTNÝ, F.: Naše hory. In: KAMEN, J. (ed.): Současná literatura z pohraničí. Odeon, Praha 1965, s. 7173.