Anotace projektu dvojčísla časopisu TAHY – 2015

30.10.2014 21:28

Další dvojčíslo Tahů plánované na rok 2015 bude tematicky volně zaměřeno na otázky narativu a narativity, a to v nejrůznějších sémantických a žánrových, zejména literárních, ale též historických, případně politických souvislostech. Současný kulturní a mediální provoz, samotnou literární kulturu pochopitelně nevyjímaje, je doslova prosycen různými typy specificky tvarovaných narativů, jejichž kritická reflexe však bohužel není v českém veřejném prostoru standardní součástí analýzy každodenních komunikačních strategií, ať už oněch politických nebo ryze odborných, akademických. Literárněteoetická naratologie, stejně tak jako jejích poznatků využívající narativní terapie, respektive postmoderní neorétorika zasahující mimo jiné do oblasti tzv. storytellingu, přitom shromáždila za desetiletí svého kontinuálního, systematického rozvoje řadu metodologických náhledů a konkrétních metodických postupů, jež by bylo možno v příslušných oblastech snadno aplikovat. Vedle naratologických analýz v tomto ohledu zajímavých literárních děl a výše naznačených interdisciplinárních souvislostí obecných narativních struktur se redakce jako obvykle soustředí také na vyhledávání zajímavých dokumentárních dokladů současné české literární kultury, nové Tahy budou pět obsahovat rovněž recenzní část. Připravovaná literární příloha bude tentokrát mapovat některé z posledních ročníků významných domácích literárních soutěží, opět s přednostním zaměřením na přítomnost esteticky silné narativní složky.

—————

Zpět