Redakční rada

Šéfredaktor: Jiří Studený

Redakční rada: prof. dr hab. Joanna Czaplińska, PhDr. Antonín K. K. Kudláč, Ph.D., Mgr. Marta Pató, PhD., doc. PhDr. Petr Poslední, CSc., doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D., Mgr. Lukáš Vavrečka, Mgr. Jiří Zikmund

Výkonná rada Tahů pracuje v následujícím složení: 

Jiří Studený, šéfredaktor
Petr Poslední, zástupce šéfredaktora
Marta Pató, redaktorka pověřená recenzní složkou
Lukáš Vavrečka, redaktor literárních příloh
Antonín K. K. Kudláč, redaktor pro masovou kulturu a média
Jiří Zikmund, koordinátor fotografického doprovodu

Jazyková redakce: Lenka Chytilová