TAHY 2016 - anotace tematického zaměření

08.06.2016 08:14

Problematika čtení a čtenářství

Další číslo literárněkulturního časopisu Tahy bude redakce se svými spolupracovníky a dalšími přispěvateli připravovat s ohledem na problematiku čtení a čtenářství v co nejotevřenějším tematickém a metodologickém rámci; od konkrétních osobních a historických reflexí až po snahy o teoretické uchopení procesu čtení a fenoménů s ním spjatých.

Ve volném přehledu se tak zájemcům o publikování v Tazích nabízejí například následující problémové okruhy: spolupráce mezi autorem a čtenářem (frekvence a typy komunikace); posun v chápání amatérské literární tvorby (tzv. participatorní a vernakulární kultura); svět čtenářských blogů a videoblogů (dramaturgie a formy prezentace); autorská čtení v dnešní literární kultuře (regionální a skupinové aspekty); autor a jeho nejbližší čtenáři (svědectví o čtení jako vztahu); čtenářské stratifikace (generace a typologie čtenářů); frekvence čtení (knihovnické statistiky, kvantitativní a kvalitativní kritéria četby); nakladatelský marketing a public relations (knižní obálky, paratexty, knižní trailery aj.); subjektivní transformace čteného (konstituce estetického objektu); internetové čtenářské diskuse (debatní fóra, chaty a blogy); sdílení čtenářské zkušenosti na sociálních sítích (Facebook, Twitter, YouTube ad.).  

Struktura Tahů zůstává beze změn, dochází jen k dílčímu přeskupení obsahu čísla, tj. po úvodní literární části budou následovat dokumenty, na něž naváže série odborných studií doplněná o recenzní příspěvky, včetně retrospektivního oddílu; vedle odborných titulů redakce vítá rovněž kritickou reflexi zajímavých knih beletrie vydaných v aktuálním roce.

Uzávěrka letošních Tahů bude 30. června, své příspěvky autoři zasílají elektronickou formou na adresu: Jiri.Studeny@upce.cz; redakce si vyhrazuje právo texty jazykově upravovat, případně s ohledem na možnosti periodika ve spolupráci s autory krátit. 

   

 

—————

Zpět