Tahy 2011

tahy_2011Dvojčíslo časopisu TAHY 7-8/2011 přináší ve svých tradičních oddílech (Studie a recenze, Dokumenty, Literární příloha a studentská příloha LANO) texty zaměřené na literárněvědnou problematiku umělecké moderny (A. Haman, M. Kouba a A. Kozár, B. Mánek, D. Ivanova, P. Poslední), články a rozhovory věnované současné literární a dramatické kultuře (J. Rudiš, J. Prokeš, N. Král, A. K. K. Kudláč, čtenářská anketa o vztahu k avantgardě) a původní prozaickou a básnickou tvorbu (B. Volková, E. Luka, O. Červinka, L. Vavrečka). Studentská příloha tentokrát obsahuje žánrově orientované prozaické pokusy s fantaskními a fantastickými náměty, tj. fantasy a scifi povídky, respektive pohádky (mj. K. Klímová, Z. Martínková, T. Dostálová, J. Guman aj.) vzniklé buď přímo během práce v pardubických kurzech tvůrčího psaní (J. Studený, A. K. K. Kudláč), nebo alespoň v těsné návaznosti na ně.