Archiv článků

27.06.2016 09:16

Anotace TAHŮ 2015

V dvojčísle 15 – 16 naleznou čtenáři literáněkulturního časopisu TAHY pravidelné oddíly obsahující původní literární, literárněvědné, dokumentární a recenzní texty. Tematicky jsou TAHY letos zaměřeny na problematiku narativu, respektive naratologické reflexe příběhů a vyprávění, což je patrné...

—————

08.06.2016 08:14

TAHY 2016 - anotace tematického zaměření

Problematika čtení a čtenářství Další číslo literárněkulturního časopisu Tahy bude redakce se svými spolupracovníky a dalšími přispěvateli připravovat s ohledem na problematiku čtení a čtenářství v co nejotevřenějším tematickém a metodologickém rámci; od konkrétních osobních a...

—————

30.10.2014 21:28

Anotace projektu dvojčísla časopisu TAHY – 2015

Další dvojčíslo Tahů plánované na rok 2015 bude tematicky volně zaměřeno na otázky narativu a narativity, a to v nejrůznějších sémantických a žánrových, zejména literárních, ale též historických, případně politických souvislostech. Současný kulturní a mediální provoz, samotnou literární kulturu...

—————

22.01.2014 21:23

Nové číslo Tahů vydáno! 2013!

  Právě vyšlo nové číslo Tahů, tentokrát s vročením 2013.    TAHY 2013 (dvojčíslo 11-12) jsou profilově zaměřeny na problematiku literárních generací, a to jak ve své teoretické části (oddíl Studie obsahuje tematicky zaměřené texty D. Melichara, P. Posledního, A. Zorána a M. Téry),...

—————

16.04.2013 17:57

Informace pro návštěvníky

Informujte Vaše návštěvníky co možná nejčastěji o novinkách a akcích na Vašem webu. Aby se uživatelé naučili Vaše stránky pravidelně navštěvovat je důležité webovou prezentaci pravidelně aktualizovat. Pro automatickou distribuci článků až k čtenáři můžete využít RSS kanály.

—————

16.04.2013 17:56

Webová prezentace byla spuštěna

Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto stránku měli pravidelně vracet a jaké...

—————